Program konferencji


*Nagrania z konferencji będą dostępne na stronie internetowej (www.konferencjaptw2021.pl) przez 2 tygodnie po wydarzeniu (od 19 października do 2 listopada). Dostęp do materiałów będzie możliwy po zalogowaniu dla zarejestrowanych uczestników.