INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 
Konferencja jest planowana w formie hybrydowej (online oraz tradycyjnej, zgodnie z aktualnymi na dzień konferencji zasadami organizacji spotkań wydarzeń). Program skierowany jest do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, którzy chcą skorzystać z wiedzy wykładowców i ekspertów PTW na temat szczepień.

Studio konferencyjne dla uczestników stacjonarnych: Hotel Novotel Airport, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1
Transmisja online: www.konferencjaptw2021.pl
 

LOGOWANIE

Do osób zarejestrowanych do udziału online w dn. 13.10.2021 zostaną rozesłane powiadomienia systemowe z indywidualnymi danymi do logowania. 
 

NAGRANIA WYKŁADÓW

Nagrania z konferencji będą dostępne na stronie internetowej (www.konferencjaptw2021.pl) przez 2 tygodnie po wydarzeniu (od 19 października do 2 listopada). Dostęp do materiałów będzie możliwy po zalogowaniu dla zarejestrowanych uczestników. 
 

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI W FORMACIE ONLINE

  • Członkowie PTW: 75 PLN,
  • Lekarze, pielęgniarki, diagności, farmaceuci, inne zawody medyczne: 150 PLN,
  • Studenci kierunków medycznych: 100 PLN.
 

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI W HOTELU NOVOTEL AIRPORT W WARSZAWIE*

300 PLN / 2 DNI
W cenie:

  • Uczestnictwo we wszystkich wykładach,
  • Przerwy kawowe,
  • Materiały zjazdowe,
  • Dostęp do transmisji online,
  • Dostęp do nagrań z konferencji przez 2 tygodnie po wydarzeniu (od 19 października do 2 listopada).

* Udział stacjonarny w Konferencji będzie możliwy dla uczestników zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz na zasadach zgodnych z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

 

CERTYFIKATY

Za udział w konferencji będą przyznawane CERTYFIKATY Z PUNKTAMI EDUKACYJNYMI OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ - certyfikaty będą wysyłane elektronicznie po konferencji.
 

TYTUŁ WAKCYNOLOGA

Uczestnicy konferencji (członkowie PTW) mogą ubiegać się o przyznanie TYTUŁU WAKCYNOLOGA.
TYTUŁ WAKCYNOLOGA PTW jest wyróżnieniem honorowym, dokumentującym wiedzę oraz umiejętności w zakresie szczepień ochronnych.
Szczegółowe informacje na temat wniosków o przyznanie certyfikatu TYTUŁU WAKCYNOLOGA znajdują się na stronie PTW .

 

DOSTĘP DO NAGRAŃ Z KONFERENCJI

Nagrania z konferencji będą dostępne przez 2 tygodnie po wydarzeniu (od 19 października do 2 listopada).